Ik heb een methode ontwikkeld met een kaarten-systeem waardoor het voor een groep vrouwen mogelijk is om MaanCirkel-bijeenkomsten te houden. Met behulp van deze kaarten, die op het begin van de bijeenkomst worden getrokken, wordt het proces van smudgen, "Heilige Ruimte" openen en sluiten, verdeelt over alle deelneemsters.

 

Door dit proces gezamenlijk in eigendom te nemen empower je iedere vrouw in de cirkel, creëer je gelijkwaardigheid en bundel je alle krachten. Met deze set kaarten is het voor iedere vrouw die daar naar verlangt mogelijk om een MaanCirkel te starten. 

 

Met behulp van deze kaarten wordt het mogelijk om gezamenlijk een Heilige Ruimte te openen en onder Ceremonie te werken. Doordat iedere vrouw uit de MaanCirkel hier haar bijdrage aan levert wordt iedereen meer betrokken en empowert. Je gaat dit proces hierdoor echt voelen en beter begrijpen. Dit creëert weer meer diepgang en verbondenheid in de MaanCirkel.

 

Werken met de MoonSister-kaarten

De kaarten met de afbeeldingen worden getrokken. Iedere kaart met een afbeelding is genummerd en hoort bij een kaart met tekst. Deze worden bij elkaar gezocht en op volgorde gelezen. 

 

Iedere kaart vertegenwoordigt een onderdeel van het Ritueel dat bij een MaanCirkel hoort. Zoals een meditatie begeleiden, een kracht aanroepen of het bewaken van de integriteit van de Cirkel. Alle kaarten moeten worden getrokken en verdeeld onder de aanwezige MaanZusters. Zodat het Ritueel volledig wordt uitgevoerd. De kaartenset fungeert ook als orakel-set: Schenk aandacht aan wat de kaart die jij hebt getrokken voor jou persoonlijk betekent en welke plek dit in jou leven inneemt.

JA! Ik wil op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van MoonSisters en maanlijks (maar nooit vaker) een mail ontvangen over uitbreiding van de kaarten-set, workshops, filmpjes met uitleg over de kaarten en geleide visualisaties:

* indicates required