De wereld wens ik meer MaanCirkels toe omdat dit, volgens mij, bijdraagt aan een betere, mooiere en helere wereld. Hoe meer vrouwen zich in cirkels met elkaar verbinden, elkaar ondersteunen en versterken, hoe geheelder en groter het Oeroude krachtveld van Vrouwenenergie wordt en hoe meer draagkracht het krijgt. Vandaar mijn bevlogenheid om dit onder de aandacht te brengen.

 

Wat is een MaanCirkel?

Een Maancirkel is een serie van 12 of 13 maan(de)lijkse bijeenkomsten van een besloten groep vrouwen. Wat betekent dat als je mee wilt doen, dit een commitment van je vraagt. Een Maancirkel is in mijn ogen een spirituele reis die je samen maakt waarin ruimte voor iedereen is om zich persoonlijk te ontwikkelen. Hiervoor is de veiligheid van een besloten cirkel nodig. In deze beslotenheid kunnen transformatieve processen plaatsvinden.

 

Blauwe Maan, Zwarte Maan, Rode Maan, Maansverduisteringen, Zonsverduisteringen, hoe staan de planeten ten opzichte van de maan? Een MaanCirkel vraagt om meer bewustzijn op en verdieping in astrologie, mythologie, godinnen en hun archetypische betekenis, hoe verhoudt jij je hiermee en waar hebben zij een plek in jou leven? En hoe oefenen deze krachten invloed uit op het proces van de maancirkel?

 

Tijdens de bijeenkomsten maak ik gebruik van sjamanistische technieken, systemisch werk, geleide visualisaties, creativiteit, lichaamsgerichte en zelfbewustzijns-oefeningen, drum, zang en meditatie.

Tijdens een MaanCirkelbijeenkomst zet je een Heilige Ruimte neer en maak je samen verbinding met de krachten van het Wiel; de VierWindrichtingen, de Natuurelementen, Moeder Aarde en Vader Kosmos en met de Oer-MaanCirkel. Je gaat met elkaar de verbinding van het MaanZusterschap aan. En begint aan een gezamenlijk avontuur, een spirituele reis van verdieping en zelfontwikkeling. 

 

Dit is mooi, maar kan ook intens zijn, en vraagt om veiligheid binnen de Cirkel en het Zusterschap. Waarbij iedereen bereid is tot introspectie en zelfreflectie. 

 

Het verschil van de energie van de Nieuwe en de Volle Maan hoe dat doorwerkt in de MaanCirkel

Met Nieuwe Maan is de maan niet zichtbaar en begint ze aan een nieuwe cyclus. Het is een ideaal moment om naar binnen te keren en te voelen wat er op dat moment speelt en om je intenties uit te spreken voor de komende Maan. Gehuld in het donker ben je sterker afhankelijk van je gevoel in plaats van je gezichtsvermogen. Ook ben je, vanuit een diepe en respectvolle verbinding met de andere MaanZusters, meer op jezelf en met je eigen proces bezig. Een Nieuwe MaanCirkel leent zich voor een thematisch maanjaar, zoals een GodinnenReis, de Dertien Oorspronkelijke Clanmoeders of werken met de verhalen uit de Ontembare Vrouw.

 

Met Volle Maan is de maan volledig zichtbaar en helemaal in haar kracht. Wat onbewust is wordt zichtbaar en komt in het licht. De krachtvelden van die actuele maan zijn in volle gang en manifesteren zich ook openlijk en zichtbaar. Dit vraagt om een bewust en oordeelloos Zusterschap. Met een oprechte verbinding tussen de MaanZusters waarbij iedereen zichzelf draagt en spreekt en handelt vanuit een geopend hart. Een Volle MaanCirkel leent zich bij uitstek voor een gezamenlijk avontuur, een spirituele reis van verdieping en zelfontwikkeling.

 

De cyclus van de Maan en jouw eigen cyclus

MaanJaar: De Verschillende Manen per jaar in combinatie met de astrologische invloeden maakt iedere Maan uniek. Iedere maan heeft haar eigen thema en door de stand van de sterren en planeten, haar eigen en unieke energie. Deze werkt vrijwel altijd door in de Deelronde waardoor er vaak een gemeenschappelijk thema ontstaat.

 

De MaanCyclus en de daarbij horende MaanFasen: Het groeien, tot een hoogtepunt komen, het afnemen en Nieuwe Maan; het opnieuw beginnen, spelen zich ook af in de baarmoeder van een vrouw. 

 

De Nieuwe Maan staat voor een nieuw begin. Dit is een goede periode om je te richten op nieuwe ideeën en het maken van nieuwe plannen: Het is een tijd van zaaien. De Zeven dagen na de Nieuwe Maan zijn het Eerste kwartier. Dit is een testfase, een periode van leerprocessen. Dit kan als confronterend worden ervaren want je wordt uitgedaagd om verbeteringen aan te brengen: Het is een tijd van groei.

De periode rondom Volle maan staat voor vervulling, wasdom, voor volledige bewustwording en aanschouwing: Het is een tijd van rijping

Het Laatste kwartier is een periode van naar binnen keren. Van evaluatie, implementatie, oogsten en loslaten. Ook bereid je je in deze periode voor op de komst van de Nieuwe Maan en de volgende cyclus: Een tijd van oogsten en het klaarmaken voor het nieuwe begin.

 

Spiegelen en helingswerk

Iedere vrouw in deze cirkel belichaamt een aspect van jezelf. Hierdoor krijg je geregeld een spiegel voorgehouden en dat kan confronterend zijn. Op het moment dat er bij jou weerstand of irritatie ontstaat probeer dan bij jezelf na te gaan wat er wordt gespiegeld dat jou raakt. Beschouw dit als een kans om op een veilige manier delen van jezelf te beschouwen, confronteren en onderzoeken, maar ook om deze delen te omarmen en te helen. 

 

Al het helingswerk dat wij binnen de cirkel verrichten heeft ook zijn weerslag op de wereld buiten de cirkel. Hiermee helen we ook een collectief deel in het vrouwelijke veld of web waar we met MaanCirkels onderdeel van zijn. Alle tranen die door jouw MaanZusters worden gehuild, zijn zowel jouw tranen als de tranen van de vrouwen uit de Oer-MaanCirkel.

JA! Ik wil op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van MoonSisters en maanlijks (maar nooit vaker) een mail ontvangen over uitbreiding van de kaarten-set, workshops, filmpjes met uitleg over de kaarten en geleide visualisaties:

* indicates required